Verloskundingenpraktijk Juf Ooievaar

Zwangerschapscontroles

Een normale zwangerschap duurt 37 tot 42 weken. Tijdens de zwangerschap begeleiden wij je en houden we de gezondheid van moeder en kind in de gaten. Iedere controle zullen we aan de hand van de gegevens die we verzamelen beslissen of de zwangerschap zich normaal ontwikkelt. Als er aanleiding toe is, zullen wij extra onderzoek verrichten of zullen we je, bij complicaties, doorverwijzen naar de gynaecoloog.

Als je ongeveer acht weken zwanger bent, kom je voor het eerst bij ons op het spreekuur. Tijdens deze controle maken we de eerste echo. Dit noemen we de  vitaliteitsecho. Deze echo is bedoeld om te kijken of we een kloppend hartje zien en om te kijken of het kindje op de goede plek in de baarmoeder is ingenesteld. Verder kijken we of er sprake is van een eenling- of een meerlingzwangerschap en we meten het kindje om een voorlopige uitgerekende datum te kunnen vaststellen. Omdat het kindje rond 8 weken nog erg klein is, doen we deze eerste echo inwendig (vaginaal). Je hoeft niet met een volle blaas te komen.

Tijdens je eerste afspraak bij ons zullen ook o.a de verschillende testen die je in de zwangerschap kan laten uitvoeren te spraken komen. Het gaat om de screeningstesten op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT) en de 13 en 20 weken echo (SEO).

Het is handig om voorafgaand aan je afspraak de volgende website te bekijken: www.pns.nl

Op deze site staat alle informatie over prenatale screening (de verschillende testen in de zwangerschap) en heb je toegang tot een keuzehulp die je kan helpen bepalen of je screening wenst of niet.

Tijdens je afspraak zullen we alle mogelijkheden met je bespreken en je meer informatie geven indien je dat wenst. Mocht je van te voren vragen hebben, dan kan je ons ter alle tijden mailen.

Rond 10-12weken zwangerschap maken wij de tweede echo om de officiële uitgerekende datum vast te stellen. Deze echo kan vaak via de buik gedaan worden. Het is dan wel noodzakelijk dat je een volle blaas hebt. Natuurlijk krijg je ook weer een foto mee naar huis! Bij alle echo’s die we maken, geldt dat we alles benoemen wat we zien, dus ook als het er anders uitziet dan normaal.

Tussen 10 en 12 weken zwangerschap kom je voor de intake. Deze duurt ongeveer 30 min. Deze tijd is nodig omdat wij veel vragen zullen stellen over jouw gezondheid, de gezondheid van je partner en andere familieleden. Verder komen vragen over eventuele eerdere zwangerschappen en bevallingen aan de orde en willen we graag een indruk krijgen van je leefomstandigheden. Tevens zullen we je bloeddruk meten. Tot slot zullen we een aantal praktische zaken met je doornemen en geven we je formulieren mee om bloed te laten prikken Dit is het standaard prenataal onderzoek

De 13 wekenecho en de 20 wekenecho zijn medische onderzoeken. Hier mag je in de zwangerschap voor kiezen, het is niet verplicht.

De persoon die het onderzoek uitvoert, heet een echoscopist. Bij beide echo-onderzoeken bekijkt een echoscopist met een echo-apparaat of het kind lichamelijke afwijkingen heeft. De echoscopist controleert ook het vruchtwater en de groei van het kind. De echoscopist moet alles wat te zien is aan je vertellen. Je kunt dus geen gedeeltelijke echo laten doen. Je kunt de 13 wekenecho laten doen van 12+3 tot en met 14+3 weken zwangerschap. Dus vanaf twaalf weken en drie dagen tot en met veertien weken en drie dagen. Mocht je er voor kiezen om de 13 en/of 20 wk echo te laten doen, dan zullen wij je doorverwijzen naar een echoscopist in de regio.

De echo-onderzoeken hebben geen risico’s voor jou en je kind. Er zijn geen kosten verbonden aan de 13 en 20 wekenecho. Het wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor meer informatie over beide echo’s kun je kijken op www.pns.nl 

Tijdens de intake worden er vooral vragen gesteld over je gezondheid om zo je zwangerschap goed te kunnen begeleiden. Bij de 16 weken controle wordt er nog een vragenlijst afgenomen om te kijken of je nog op andere gebieden ondersteuning kan gebruiken. Je kan dan denken aan vragen over hoe je bent opgegroeid, over je relatie, over geld, woonsituatie. Dit met als doel om de best mogelijke start te hebben voor jullie als gezin.

De 13 wekenecho en de 20 wekenecho zijn medische onderzoeken. Hier mag je in de zwangerschap voor kiezen, het is niet verplicht.

De persoon die het onderzoek uitvoert, heet een echoscopist. Bij beide echo-onderzoeken bekijkt een echoscopist met een echo-apparaat of het kind lichamelijke afwijkingen heeft. De echoscopist controleert ook het vruchtwater en de groei van het kind. De echoscopist moet alles wat te zien is aan je vertellen. Je kunt dus geen gedeeltelijke echo laten doen. Je kunt de 20 wekenecho laten doen van 18+0 tot en met 21+0 weken zwangerschap. Dus van 18 weken en 0 dagen tot en met 21 weken en 0 dagen van je zwangerschap. Mocht je er voor kiezen om de 13 en/of 20 wk echo te laten doen, dan zullen wij je doorverwijzen naar een echoscopist in de regio.

De echo-onderzoeken hebben geen risico’s voor jou en je kind. Er zijn geen kosten verbonden aan de 13 en 20 wekenecho. Het wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor meer informatie over beide echo’s kun je kijken op www.pns.nl 

Tijdens de zwangerschap word je regelmatig gecontroleerd. De controles worden door ons elektronisch bijgehouden op de computer. Hoe verder je zwanger bent, hoe vaker je op controle komt.

Tot 24 weken zijn de controles elke 4 weken, tot 30 weken elke 3 weken, na 30 weken elke 2 weken en vanaf 36 weken wordt je elke week gecontroleerd. Als het nodig is, wijken we van dit schema af, ook op jouw verzoek, als dit medisch verantwoord is. Het is in overleg mogelijk om in de beginfase van de zwangerschap een paar extra controles tussendoor in te plannen om bijvoorbeeld alleen naar het hartje te luisteren. (Dit doen wij vaak bij mensen die wat behoefte hebben aan extra bevestiging dat het goed gaat met de zwangerschap). Hier zijn geen extra kosten aan verbonden!

Een normale controle duurt gemiddeld vijftien minuten. Tijdens deze controle meten we je bloeddruk. We bepalen de groei van de baarmoeder en de baby. Verder luisteren we elke controle naar het hartje (vanaf 12 weken zwangerschap). Bij alle controles heb je natuurlijk ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De volgende onderwerpen komen in de loop van de zwangerschap aan bod:
⦁ Jouw gezondheid/beleving van de zwangerschap
⦁ Onderwerpen die je zelf aan bod wilt laten komen
⦁ Onderzoeken die gedaan kunnen worden in de zwangerschap
⦁ Erkenning
⦁ Kraamzorg
⦁ Zwangerschapscursus
⦁ Borstvoeding en flesvoeding
⦁ Bevalling bespreken: wensen, verwachtingen, angst?
⦁ Geboorteplan
⦁ Kraambed

.

Als je 36 weken zwanger bent zullen wij een echo maken om de ligging van het kindje te bevestigen. De ligging van het kindje beoordelen wij ook altijd met de hand, maar voor de zekerheid bekijken we het zo vlak voor de uitgerekende datum een keer met de echo.

Tijdens deze controle zullen we ook jullie geboorteplan bespreken en worden de belinstructies voor de bevalling uitgelegd.

Zes weken na de bevalling mag je nog een keer op controle en daarmee besluiten wij onze begeleiding. Deze controle wordt in principe gepland met de verloskundige die je bevalling heeft begeleid. Dit is een mooi moment om samen terug te kijken op de bevalling en de afgelopen periode. We meten dan eventueel nog even je bloeddruk en testen je ijzergehalte. Zijn er nog klachten of vragen dan kunnen deze ook beantwoord worden. Als er behoefte aan is kunnen we je ook nog informatie geven over anticonceptie, zie (linkje naar tabblad anticonceptie)

Verder geldt: Neem bij klachten of ziekte waarvan je denkt dat het met de zwangerschap te maken heeft altijd contact met ons op! Zorg dat je je zwangerschapskaart altijd bij de hand hebt!

Zwangerschapscontroles

Eerste controle (Echo)

De eerste controle is rond de 8e zwangerschapsweek en duurt ongeveer 30 minuten. We beginnen altijd met een gesprekje over hoe het met je gaat en noteren je persoonsgegevens. Wij zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar de datum van de eerste dag van je laatste menstruatie en naar de datum van de positieve zwangerschapstest om een idee te krijgen van wanneer je uitgerekend bent. Tijdens deze afspraak maken wij de eerste echo om te bepalen hoe lang je precies zwanger bent. We kijken of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevind, of we een kloppend hartje zien en of het om een eenling of meerling zwangerschap gaat. Omdat de baby dan nog erg klein is doen we de eerste echo over het algemeen inwendig. Op deze manier kunnen we hem het meest nauwkeurig meten. Je kan dan het beste met een lege blaas komen.  Na afloop krijg je een foto mee naar huis!

Termijnecho

Rond 10-12weken zwangerschap maken wij de tweede echo om de officiële uitgerekende datum vast te stellen. Deze echo kan vaak via de buik gedaan worden. Het is dan wel noodzakelijk dat je een volle blaas hebt. Natuurlijk krijg je ook weer een foto mee naar huis! Bij alle echo’s die we maken, geldt dat we alles benoemen wat we zien, dus ook als het er anders uitziet dan normaal.

De intake

Wanneer we met de echo hebben vastgesteld dat je zwanger bent kom je (ongeveer) in de week erna voor de intake. Deze duurt ongeveer 30 min. Deze tijd is nodig omdat wij veel vragen zullen stellen over jouw gezondheid, de gezondheid van je partner en andere familieleden. Verder komen vragen over eventuele eerdere zwangerschappen en bevallingen aan de orde en willen we graag een indruk krijgen van je leefomstandigheden. Tevens zullen we je bloeddruk meten. Vervolgens krijg je van ons een doorverwijzing voor bloedonderzoek. Tijdens de eerste controle informeren we je ook over het regelen van kraamzorg en over prenatale screening.

Prenatale screening

Tijdens je eerste afspraak bij ons zullen ook o.a de verschillende testen die je in de zwangerschap kan laten uitvoeren te spraken komen. Het gaat om de screeningstesten op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT) en de 13 en 20 weken echo (SEO).

Sinds 2017 is de NIPT beschikbaar en sinds september 2021 is de 13 weken echo beschikbaar. Het is handig om voorafgaand aan je afspraak de volgende website te bekijken: www.pns.nl

Op deze site staat alle informatie over prenatale screening (de verschillende testen in de zwangerschap) en heb je toegang tot een keuzehulp die je kan helpen bepalen of je screening wenst of niet.

Tijdens je afspraak zullen we alle mogelijkheden met je bespreken en je meer informatie geven indien je dat wenst. Mocht je van te voren vragen hebben, dan kan je ons ter alle tijden mailen.

Vervolgcontroles

Tijdens de zwangerschap word je regelmatig gecontroleerd. De controles worden door ons elektronisch bijgehouden op de computer. Hoe verder je zwanger bent, hoe vaker je op controle komt.

Tot 24 weken zijn de controles elke 4 weken, tot 30 weken elke 3 weken, na 30 weken elke 2 weken en vanaf 36 weken wordt je elke week gecontroleerd. Als het nodig is, wijken we van dit schema af, ook op jouw verzoek, als dit medisch verantwoord is. Het is in overleg mogelijk om in de beginfase van de zwangerschap een paar extra controles tussendoor in te plannen om bijvoorbeeld alleen naar het hartje te luisteren. (Dit doen wij vaak bij mensen die wat behoefte hebben aan extra bevestiging dat het goed gaat met de zwangerschap). Hier zijn geen extra kosten aan verbonden!

Een normale controle duurt gemiddeld vijftien minuten. Tijdens deze controle meten we je bloeddruk. We bepalen de groei van de baarmoeder en de baby. Verder luisteren we elke controle naar het hartje (vanaf 12 weken zwangerschap). Bij alle controles heb je natuurlijk ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De volgende onderwerpen komen in de loop van de zwangerschap aan bod:
⦁ Jouw gezondheid/beleving van de zwangerschap
⦁ Onderwerpen die je zelf aan bod wilt laten komen
⦁ Onderzoeken die gedaan kunnen worden in de zwangerschap
⦁ Erkenning
⦁ Kraamzorg
⦁ Zwangerschapscursus
⦁ Borstvoeding en flesvoeding
⦁ Bevalling bespreken: wensen, verwachtingen, angst?
⦁ Geboorteplan
⦁ Kraambed

Liggingsecho

Als je 36 weken zwanger bent zullen wij een echo maken om de ligging van het kindje te bevestigen. De ligging van het kindje beoordelen wij ook altijd met de hand, maar voor de zekerheid bekijken we het zo vlak voor de uitgerekende datum een keer met de echo. Tijdens deze controle worden de belinstructies voor de bevalling ook uitgelegd.

Nacontrole

Zes weken na de bevalling kom je nog een keer op controle en daarmee besluiten wij onze begeleiding. Deze controle wordt in principe gepland met de verloskundige die je bevalling heeft begeleid. Dit is een mooi moment om samen terug te kijken op de bevalling en de afgelopen periode. We meten dan altijd nog even je bloeddruk en testen je ijzergehalte.
Zijn er nog klachten of vragen dan kunnen deze ook beantwoord worden. Ben je in het ziekenhuis bevallen, maar tijdens de zwangerschap bij ons onder controle geweest, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom bij ons voor de nacontrole.

Verder geldt: Neem bij klachten of ziekte waarvan je denkt dat het met de zwangerschap te maken heeft altijd contact met ons op! Zorg dat je je zwangerschapskaart altijd bij de hand hebt!

Verloskundingenpraktijk Juf Ooievaar
Juf Ooievaar Wolvega

0561-226016 | info@jufooievaar.nl | Griffioenpark 7, 8471 KR Wolvega

0561-226016 | info@jufooievaar.nl | Griffioenpark 7, 8471 KR Wolvega