Verloskundingenpraktijk Juf Ooievaar

Erkenning

Als je als partner niet getrouwd bent met de moeder van jullie kind, of je hebt geen geregistreerd partnerschap, kun je officieel het vaderschap/duo-moederschap op je nemen door het kind te erkennen. Het kind kan al erkend worden voor de geboorte. Dit wordt het erkennen van de ongeboren vrucht genoemd.

Wanneer nodig?

Als partners getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, is erkenning niet nodig. De echtgenoot/geregistreerd partner van de moeder wordt door de wet automatisch beschouwd als de vader/duo-moeder.. Bij samenwonen (ook bij een samenlevingscontract) of LAT-relatie is de erkenning van een kind niet automatisch geregeld. De vader of duo-moeder moet het kind dan erkennen bij de gemeente.

Juridische band

Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader/duo-moeder en het kind: de familierechtelijke betrekking. De vader/duo-moeder legt door de erkenning vast het ouderschap te aanvaarden en is dan verplicht om zijn/haar kind te onderhouden. Het kind krijgt op zijn beurt het recht op een erfenis.

Kiezen van de achternaam

Bij de erkenning van jullie eerste gezamenlijke kindje is er tevens gelegenheid tot keuze van de achternaam. Indien er geen naamskeuze wordt gedaan, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Toestemming van de moeder

Voor de erkenning heeft de vader/duo-moeder toestemming van de moeder nodig. In de zwangerschap betekent dit dat je als ouders samen, met elk een geldig identiteitsbewijs, naar de gemeente gaat en beiden tekent voor de erkenning. Zodra de baby dan wordt geboren, is de erkenner de juridische vader/duo-moeder. Voor de erkenning van tweede of volgende kinderen kun je als moeder volstaan met een schriftelijke, ondertekende toestemming. Je moet deze met een geldig identiteitsbewijs meegeven aan de erkenner.

Praktische informatie

Het is verstandig de erkenning vóór 24 weken zwangerschap te regelen, omdat je vanaf die zwangerschapsduur verplicht bent ook aangifte te doen van de geboorte van je kind. Jullie kind heeft dan juridisch gezien meteen een vader/duo-moeder, ook in het geval van vroeggeboorte of als de vader/duo-moeder vóór de geboorteaangifte iets zou overkomen. Voor meer informatie kijk je op de site van de rijksoverheid

Als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt, dan gelden er andere regels. Informeer bij de gemeente of je een kind mag erkennen en welke documenten daarvoor nodig zijn. Het maakt niet uit in welke gemeente jullie wonen of in welke gemeente jullie kind uiteindelijk geboren zal worden. Je kunt in iedere gemeente in Nederland de erkenning regelen.

Ouderlijk gezag

Bij de erkenning wordt automatisch het ouderlijk gezag geregeld. Ouderlijk gezag betekent dat de vader/duo-moeder ook beslissingen mag nemen over de opvoeding en de verzorging van zijn/haar kind. Daarnaast mag hij/zij het vermogen van zijn/haar kind beheren en rechtshandelingen verrichten in naam van zijn/haar zoon of dochter. Voor meer informatie kijk je op de site van de rijksoverheid

Verloskundingenpraktijk Juf Ooievaar
Juf Ooievaar Wolvega

0561-226016 | info@jufooievaar.nl | Griffioenpark 7, 8471 KR Wolvega

0561-226016 | info@jufooievaar.nl | Griffioenpark 7, 8471 KR Wolvega