Verloskundingenpraktijk Juf Ooievaar

Erkenning

Als je als man niet getrouwd bent met de moeder van jullie kind, of je hebt geen geregistreerd partnerschap, kun je officieel het vaderschap op je nemen door het kind te erkennen. Het kind kan al erkend worden voor de geboorte. Dit wordt het erkennen van de ongeboren vrucht genoemd.

Wanneer nodig?

Als een vrouw en een man getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, is erkenning niet nodig. De echtgenoot/geregistreerd partner van de moeder wordt door de wet automatisch beschouwd als de vader. Het maakt daarbij niet uit of hij de biologische vader van het kind is. Bij samenwonen of LAT-relatie is de erkenning van een kind niet automatisch geregeld. De vader moet het kind dan erkennen bij de gemeente.

Juridische band

Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind: de familierechtelijke betrekking. De vader legt door de erkenning vast het vaderschap te aanvaarden en is dan verplicht om zijn kind te onderhouden. Het kind krijgt op zijn beurt het recht op een erfenis.

Kiezen van de achternaam

Bij de erkenning van jullie eerste gezamenlijke kindje is er tevens gelegenheid tot keuze van de achternaam. Indien er geen naamskeuze wordt gedaan, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Toestemming van de moeder

Voor de erkenning heeft de vader de toestemming van de moeder nodig. In de zwangerschap betekent dit dat je als ouders samen, met elk een geldig identiteitsbewijs, naar de gemeente gaat en beiden tekent voor de erkenning. In principe, moeten zowel de man als de vrouw op dat moment ongehuwd zijn. Zodra de baby dan wordt geboren, is de erkenner de juridische vader.
Voor de erkenning van tweede of volgende kinderen kun je als moeder volstaan met een schriftelijke, ondertekende toestemming. Je moet deze met een geldig identiteitsbewijs meegeven aan de erkenner.

Praktische informatie

Het is verstandig de erkenning vóór 24 weken zwangerschap te regelen, omdat je vanaf die zwangerschapsduur verplicht bent ook aangifte te doen van de geboorte van je kind. Jullie kind heeft dan juridisch gezien meteen een vader, ook in het geval van vroeggeboorte of als de vader vóór de geboorteaangifte iets zou overkomen. Na de erkenning krijg je een afschrift van de akte mee naar huis, die je bij de geboorteaangifte mee dient te nemen.

Je kunt de erkenning tijdens de openingstijden aan de balie Burgerlijke Stand aanvragen. Voor de gemeente Amsterdam geldt dat je hiervoor van tevoren een afspraak moet maken. Aan de erkenning zijn geen kosten verbonden.

Als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt, dan gelden er andere regels. Informeer bij de gemeente of je een kind mag erkennen en welke documenten daarvoor nodig zijn.

Het maakt niet uit in welke gemeente jullie wonen of in welke gemeente jullie kind uiteindelijk geboren zal worden. Je kunt in iedere gemeente in Nederland de erkenning regelen.

Ouderlijk gezag

Door de erkenning of geboorteaangifte van het kind is de vader nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet hij eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Ouderlijk gezag betekent dat de vader ook beslissingen mag nemen over de opvoeding en de verzorging van zijn kind. Daarnaast mag hij het vermogen van zijn kind beheren en rechtshandelingen verrichten in naam van zijn zoon of dochter. Om als vader het ouderlijk gezag over een kind te krijgen, moet je bij de rechtbank een verzoek indienen. Dit kun je regelen na de geboorte. Voor meer informatie kijk je op de site van de Rijksoverheid.

Verloskundingenpraktijk Juf Ooievaar
Juf Ooievaar Wolvega

06-27119536 | info@jufooievaar.nl | Keiweg 4B, 8471 CX Wolvega

06-27119536 | info@jufooievaar.nl | Keiweg 4B, 8471 CX Wolvega